English

Η Εταιρία
Εταιρική Παρουσίαση
Η Εταιρία
Ιστορικό
Όραμα - Αποστολή - Αξίες
Διακρίσεις
Οικονομικά Στοιχεία
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Καριέρα
Θέσεις Εργασίας
Στείλτε μας το βιογραφικό σας
Press Office
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εθελοντική Αιμοδοσία
Διοργάνωση Bazaars
Κοινωνικές δράσεις
Race for the Cure

Η Εταιρία  Καριέρα  Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Εργασίας

 

Αθήνα

Project Manager (pm)
Microsoft Power BI Technical Consultant / Analyst  (pbic)
Web Application Software Engineer. (wase)
.NET Senior Software Engineer (nsse)
.NET Software Engineer (nse-a)
ERP/CRM Account Manager  (amc)
Microsoft Dynamics NAV Software Engineer  (nvse)
Sharepoint Software Engineer (shse)
PowerBuilder Software Engineer  (pbsse)
Microsoft Dynamics CRM Consultant  (crmc)
Microsoft Dynamics NAV Consultant  (navc)
Sales Representative (srp)
Sales Operations (Telesales) Supervisor (tel-s)

Θεσσαλονίκη

Quality Assurance Officer  (qao-th)

  

Project Manager (Ref.pm)
Αθήνα

In Data Communication we create value for our customers by developing and implementing high quality software solutions. Our mission is to develop reliable, functional, integrated & cutting edge solutions, providing innovative tools, so that our customers run their business better, faster and even more efficiently.

Job Description

The Project Manager is responsible for the overall planning, management, and completion of customer implementation projects. The individual will work closely with Services and R&D team, identifying key resources and providing the direction they require to meet project objectives, while building positive long-term relationships with our customers.

This is a tactical and strategic position that directs all phases of project management. Ensures Projects are given necessary attention. Key functions include scoping projects, determining level of effort estimations and project category, setting expectations with the project team and the client, dealing with the implementation of Microsoft Dynamics Business Software as well as providing reporting and analysis of projects.

The role requires both functional and technical knowledge as well as the ability to map customer business problems to reusable end-to-end business application and technology solutions.

Role & Responsibilities

 • Own the successful delivery of the project – ensuring client acceptance
 • Contribute in developing, documenting and communicating business requirements for each project, with clarity of scope, objectives and expected outcomes.
 • Directs all phases of project management, including schedule development, schedule enforcement, design management, risk and scope.
 • Sets expectations with clients, and the project team.
 • Ensures that projects are completed on time and based on Microsoft Sure Step methodology.
 • Coordinates project meetings, develops and enforces schedules, tracks project progress and manages project reviews.

Skills & Qualifications

 • Bachelor’s degree or higher – desirable if the degree is held in an IT related discipline.
 • 5+ years’ experience in IT project management
 • Previous experience working with ERP and/or CRM solutions is required
 • Exposure in large – scale enterprise application and data management projects (CRM, Billing, ERP, Data Warehouses, Portals etc.)
 • Strong leadership ability, interpersonal skills, project management skills, technical aptitude, communication skills and customer focus.
 • Must be comfortable working with dead-line schedules to meet changing needs to ensure timely, accurate project completion.
 • Good knowledge across a variety of PM methodologies and practices (waterfall and agile)
 • Experience in Microsoft Sure Step methodology will be considered an asset.

We Offer

 • Competitive wages
 • Private medical insurance
 • International Certification in Microsoft technologies
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: pm)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Power BI Technical Consultant / Analyst  (Ref.pbic)
Αθήνα

Data Communication S.A. is one of the major developers of business software in Greece and a strategic Microsoft partner, while being, the leading software vendor in accounting firms’ market.

Our long journey, since 1987, is characterized by our commitment to quality, consistency, focus on development and innovation and our major distinctions as a Best Work Place in Greece and Europe.

Purpose

At Data Communication, we are looking for a passionate, high caliber professional with proven hands-on experience, to join our MS Dynamics team at our Athens headquarters as a

Microsoft Power BI Technical Consultant / Analyst

In this role you will use your creative skills to transform business challenges into both scheduled and self-serve solutions. As part of a team, you will use your data analysis, data modeling, metadata management, and data quality skills to design, build, test, and implement business facing solutions such as reports, dashboards, cubes, and scorecards.

Your Role & Responsibilities

 • Analyze business areas, understand source systems’ data and map them to data model
 • Design, build and deploy BI Solutions
 • Maintain and support data analytics platforms (e.g. Power BI)
 • Create tools to store data (e.g. OLAP cubes)
 • Conduct unit testing and quality test across BI development activities
 • Develop and execute database queries and conduct analysis
 • Create Visualizations and reports for requested projects
 • Design, build & test, ETL processes (e.g. SQL Server Integration Services packages, Scribe, etc) to move and transform data based on defined data architectures. Participate in the definition of best practices, standards and optimization techniques to enhance the BI solution.
 • Develop and update technical documentation
 • Conduct reviews and troubleshooting
 • Debugging, monitoring and troubleshooting BI solutions
 • Co-ordination with business stake holders - Requirement gathering , analysis and preparing design documents

Your Skills & Qualifications

 • 2 - 5 years' experience developing Power BI solutions and reporting
 • 2 - 5 years’ experience in Data Visualization and Analysis
 • Computer Science Degree or equivalent
 • Experience working with dataset ingestion, data model creation, reports, dashboards, KPIs, Power BI Pro features, workspaces, security, etc
 • Experience working with a variety of stakeholders, from managers to technical resources, to include the translation of business requirements into operational measures and reports
 • Experience in Report / Dashboard development using tools (Power BI, Tableau, Microsoft SSAS / SSRS, SAP Business Objects or similar)
 • Excellent knowledge of SQL/TSQL
 • Experience in optimizing Microsoft Power BI dashboards with a focus on usability, performance, flexibility, test ability, and standardization will be considered as a plus
 • Self - direction, attention to detail & great customer focus
 • Excellent command of English, both written and oral

We Offer

Competitive remuneration package

 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • A clear career path adjusted to your talents and ambitions
 • Ongoing training
 • Private medical insurance
To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: pbic)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Web Application Software Engineer. (Ref.wase)
Αθήνα

Purpose

Do you aspire to join a Best Workplace in which you will be able to develop yourself and make the difference by working with the latest technologies? If yes, then this job opportunity is the ideal one for you!

At Data Communication, we are looking for employees with personality. Passionate and committed, reliable and friendly.

Due to our continued growth we are seeking for a Web Application Software Engineer.

In this role, you will be given the opportunity to work onprojects based on Data Communication Web Application Framework, delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers. With your experience building scalable, robust web-based applications, you will be a vital and integral member of the team that will enable Data Communication’s continued growth.

Your Role & Responsibilities

 • Design, develop, test, deploy, maintain, and enhance software solutions
 • Develop efficient, robust, scalable and maintainable code using high-level programming languages and state-of-the-art technologies
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 2 years of proven professional experience in building web based business applications using C#, .NET Core, Asp.NET Core, EF Core
 • Experience in Java-script, HTML5, CSS3 web development is a prerequisite.
 • Experience in Angular 2+ is a strong asset
 • Strong knowledge of object oriented and service oriented architectures
 • Significant experience in tools like: Visual Studio, Visual Studio Code, Node, Git
 • Knowledge in Microsoft SQL Server development and administration is a plus
 • Computer science Degree or equivalent

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV jobs@datacomm.gr (quoting the code: wase)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

.NET Senior Software Engineer (Ref.nsse)
Αθήνα

Data Communication S.A. is one of the major developers of business software in Greece and a strategic Microsoft partner, while being, the leading software vendor in accounting firms’ market.

Our long journey, since 1987, is characterized by our commitment to quality, consistency, focus on development and innovation and our major distinctions as a Best Work Place in Greece and Europe.

Purpose

Do you aspire to join a Best Workplace in which you will be able to develop yourself and make the difference by working with the latest technologies? If yes, then this job opportunity is the ideal one for you!

At Data Communication, we are looking for a passionate, high caliber professional with proven hands-on experience, to join our R&D team at our Athens headquarters as a .NET Senior Software Engineer.

In this role, you will be given the opportunity to work on Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Sharepoint applications, delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers. With your experience building scalable, robust web-based applications, you will be a vital and integral member of the team that will enable Data Communication’s continued growth.

Your Role & Responsibilities

 • Design, develop, test, deploy, maintain, and enhance software solutions
 • Develop efficient, robust, scalable and maintainable code using high-level programming languages
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 6 years of proven professional experience in building web based business applications using C#, .NET
 • Experience in ASP.NET web development is a prerequisite
 • Very good knowledge in Microsoft SQL Server administration and development
 • Significant experience in Visual Studio and .NET framework
 • Computer science Degree or equivalent

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: nsse)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

.NET Software Engineer (Ref.nse-a)
Αθήνα

Purpose

Do you aspire to join a Best Workplace in which you will be able to develop yourself and make the difference by working with the latest technologies? If yes, then this job opportunity is the ideal one for you!

At Data Communication, we are looking for a passionate, high caliber professional with proven hands-on experience, to join our R&D team at our Athens headquarters as a .NET Software Engineer.

In this role, you will be given the opportunity to work on Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Sharepoint applications, delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers. With your experience building scalable, robust web-based applications, you will be a vital and integral member of the team that will enable Data Communication’s continued growth.

Your Role & Responsibilities

 • Design, develop, test, deploy, maintain, and enhance software solutions
 • Develop efficient, robust, scalable and maintainable code using high-level programming languages
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 2 years of proven professional experience in building web based business applications using C#, .NET
 • Experience in ASP.NET web development is a prerequisite
 • Very good knowledge in Microsoft SQL Server administration and development
 • Significant experience in Visual Studio and .NET framework
 • Computer science Degree or equivalent

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment  (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards) 
 • Ongoing training
 • Private medical insurance


To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: nse-a)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

ERP/CRM Account Manager  (Ref.amc)
Αθήνα

Purpose

At Data Communication, we are looking for an experienced, results-oriented, highly driven Account Manager to join our Corporate Solutions Sales team at our Athens headquarters.

Your Role & Responsibilities

 • Be accountable for leads, opportunities, orders and contracts to meet the sales budget and pricing targets
 • Prospect and build strong commercial relationships within customers by developing key relationships.
 • Drive the delivery of accurate business metrics and anticipate change in opportunities, markets, resources and customers’ needs or requirements that could impact the overall revenue target opportunity.
 • Work closely with the services teams planning the strategy and delivery of new solutions, products and services, as well as upgrades of existing installed bases.
 • Produce monthly forecast, weekly commit and pipeline development reports.
 • Act as the key contact for Data Communication, responsible for maintaining the relationship, building and executing the sales strategy within customers.

Your Skills & Qualifications

 • University degree in a business-related field, or IT field
 • At least 5 years’ experience in sales or presales in Business Software solutions (e.g. ERP, CRM)
 • Experience in technical sales will considered a plus
 • Account Management skills & ability to handle large accounts
 • Strong presentation and communication skills
 • Results-drivenand aware of the importance of results
 • Experience with ERP / CRM systems or any kind of business software is considered mandatory.
 • Experience in Microsoft Dynamic NAV or CRM Systems will considered an asset
 • Excellent command of the English language and excellent PC skills

We Offer

 • Competitive remuneration package
 • Private medical Insurance
 • Ongoing training, opportunities & career development
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)


To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: amc)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics NAV Software Engineer  (Ref.nvse)
Αθήνα

Purpose

At Data Communication we invest in and are inspired by our people, working all together as a team to offer top quality products and services that guarantee enhanced customer experience and satisfaction.

If you want to be a part of this team...
If you love programming …
If you want your skills to make the difference…

…then our Microsoft Dynamics NAV Software Engineer position is what you are looking for.

In this role, you will develop, modify and customize cutting-edge Microsoft ERP application software conferring with other developers, system analysts, and implementation team members to establish software requirements and ensure project specifications are met.

With your technical expertise you will manage individual project priorities, deadlines and deliverables.

The ideal candidate will have extensive experience utilizing best practices in software development in a fast-paced, rapid-development environment.


Your Role & Responsibilities

 • Design, develop, test, deploy, maintain, and enhance software solutions
 • Develop efficient, robust, scalable and maintainable code using high-level programming languages
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Services Department

Your Skills & Qualifications

 • 2-3 years’ experience in Microsoft development applications, ideally in Microsoft Dynamics NAV ERP
 • Expert knowledge in Microsoft SQL Server administration and development
 •  Demonstrated expertise in building scalable, highly-available service oriented software solutions
 • NAV functional experience is a plus
 • Proven experience with delivering high quality software products. Experience with business application development will be considered a plus
 • Computer science Degree or equivalent

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance


To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: nsse)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sharepoint Software Engineer (Ref.shse)
Αθήνα

Purpose

In Data Communication we hire optimistic, results-oriented, curious, innovative, and adaptable people desiring to assist our clients and one another succeed while delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers.

If you are a talented and versatile developer aspiring to join our Best Workplace Athens headquarters, then our

Sharepoint Software Engineer

position is what you are looking for!

The position works on challenging, mission-critical projects and is a crucial part of our Microsoft Dynamics R&D team. The team fosters a culture of innovation and encourages everyone to contribute through new ideas and insights.

Your Role & Responsibilities

 • Develop SharePoint solutions including:
  • Custom solutions that enable SharePoint to connect to other systems and/or data sources using Business Connectivity Services
  • Custom business forms using SharePoint or Visual Studio
  • Custom workflows using SharePoint Designer or Visual Studio
  • Custom Business Intelligence (BI) solutions such as operational dashboards and key performance charts and/or reports to meet stakeholder requirements
 • Determine and document the solution design, including all development tasks that are necessary to address all applicable requirements as well as an estimated Level of Effort (LOE) to deliver the proposed solution.
 • Modify existing software as well as create special purpose software to ensure efficiency and integrity between systems and applications.
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 3 years of experience as a SharePoint Developer working with SharePoint 2010/2013
 • Strong expertise in SharePoint Designer and Visual Studio to build custom SharePoint workflows and forms
 • Strong experience in Visual Studio and Team Foundation Server. Ability to design SharePoint solutions from rough process flows and requirements
 • Proven development ability in Web technologies, C#, jQuery, HTML5, XML, Json, Web API
 • Proven experience in SharePoint object Model, KPI's,Visual Studio Workflows, Claims Based Authentication, Web Services (SOAP, REST)
 • Very good knowledge of Microsoft SQL Server administration and development
 • Bachelor’s degree in Computer science or related field

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: shse)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

PowerBuilder Software Engineer  (Ref.pbsse)
Αθήνα

Purpose

We are seeking innovative and passionate engineers who are versatile, creative, and eager to tackle new problems.

The Powerbuilder Software Engineer will become a member of the R&D team of Data Communication, comprising of highly skilled software engineers operating in a dynamic and agile environment.

The successful candidate will be responsible for the continued development of Data Communication's products participating to all phases of the software development lifecycle.

Your Role & Responsibilities

 • Participate in design, analysis and development
 • Resolve technical issues through debugging, research, and investigation
 • Identify inefficient activities and take ownership towards process improvement
 • Research new technologies, techniques and tools
 • Communicate effectively with multiple teams

Your Skills & Qualifications

 • Minimum 2 years of significant experience in delivering key components as part of a product release. A significant part of this work experience must involve architectural design and contribution to key decisions for product direction.
 • Extensive experience in object-oriented languages (Power builder, Visual Studio.net).
 • Database knowledge (Microsoft SQL Server, Sybase) with a strong understanding of database technologies.
 • Familiarity with either ERP, Accounting or Payroll Software Solutions is a plus

Your Educational/ Behavioral Competencies

 • Computer Science Degree or equivalent
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Ability to work both independently and as a part of a team.
 • Drive and enthusiasm to deliver high quality products.
 • Ability to work under pressure.

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance
To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: pbsse)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics CRM Consultant  (Ref.crmc)
Αθήνα

Purpose

In Data Communication we create value for our customers by developing and implementing high quality software solutions.

 • Are you a passionate engineer who enjoys challenges and thrives on customer-oriented problem solving?
 • Are you eager to join a team of expert consultants in a high technology, international business software?

If yes, you are welcomed to apply for the position of

Microsoft Dynamics CRM Consultant

You will join our Microsoft Dynamics CRM Project & Services team implementing demanding projects to new or existing customers. You will work closely with our R&D team, being responsible for maximizing project quality while building positive long-term relationships with our customers.

The role requires both functional and technical knowledge as well as the ability to map CRM customer business problems to reusable end-to-end business application and technology solutions.

Your Role & Responsibilities

 • Provide hands on functional and technical knowledge using the opportunity to develop and build relationships with customers
 • Translate business requirements into CRM functional and configuration requirements
 • Perform customer needs analysis and participate in business process solutions design and architecture
 • Liaise with the R&D department for developing custom solution components when required
 • Compose development specifications and interact with customers to test modifications and resolve any issues that may arise
 • Be in charge of the completeness and quality of functional design
 • Be responsible for testing and documenting the CRM software configuration
 • Provide user training to customers

Your Skills & Qualifications

 • At least 5 years’ experience in providing CRM software solution Services
 • Excellent knowledge of Microsoft SQL server databases
 • Computer Science Degree or equivalent
 • .NET programming knowledge/experience will be considered a plus
 • Strong presentation, communication (both written & oral) skills
 • Strong ability to convey technical information to non-technical customers
 • Self - direction, attention to detail & great customer focus
 • Excellent command of English, both written and oral

We Offer

 • Competitive wages
 • International Certification in Microsoft technologies
 • Ongoing training
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Private medical insurance
 • Mobile telephone
 • Laptop

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: crmc)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics NAV Consultant  (Ref.navc)
Αθήνα

Purpose

In Data Communication we create value for our customers by developing and implementing high quality software solutions.

Due to our continued growth we are seeking for a Microsoft Dynamics NAV Consultant.

You will join our Microsoft Dynamics NAV Project & Services team implementing demanding projects to new or existing customers. You will work closely with our R&D team, being responsible for maximizing project quality while building positive long-term relationships with our customers.

Your Role & Responsibilities

 • Provide hands on functional and technical knowledge
 • Translate business requirements into CRM functional and configuration requirements
 • Participate in analysing customer needs and identifying opportunities for improvement
 • Liaise with the R&D department for developing custom solution components when required
 • Provide ongoing support to our growing customer base of NAV software implementations
 • Manage testing and documenting of the ERP software configuration
 • Provide user training to customers
 • Build positive long-term relationships with our customers

Educational/Behavioral Competencies

 • Minimum 2 years of relative working experience in providing ERP software solution services
 • Experience in Microsoft Dynamics NAV is a considerable plus
 • Computer Science degree or related
 • Excellent command of English, both written and oral
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Excellent communication skills
 • Highly goal – driven and methodical worker, with attention to detail
 • Drive and enthusiasm to deliver high quality products

We Offer

 • Competitive wages
 • Ongoing training
 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Private medical insurance
 • Laptop
 • Mobile telephone

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: navc)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sales Representative (Ref.srp)
Αθήνα

Αρμοδιότητες

Ο Sales Representative διενεργεί τηλεφωνική επικοινωνία με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες (επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία) με στόχο την ενημέρωσή τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Data Communication.

Είναι εξοικειωμένος με τις εμπορικο-λογιστικές εφαρμογές, κατανοεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες και μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες του συνομιλητή του. Μέσα στα πλαίσια ειδικών ενεργειών προώθησης προϊόντων, επικοινωνεί τηλεφωνικά με πελάτες και δυνητικούς πελάτες με στόχο:

 • την ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της Data Communication
 • την εξακρίβωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του υφιστάμενου ή του δυνητικού πελάτη
 • τον εντοπισμό ευκαιριών πώλησης ή την άμεση πώληση
 • τον προγραμματισμό συναντήσεων για τα στελέχη του Τμήματος Πωλήσεων

Προσόντα

 • 1-2 χρόνια εμπειρία στην τηλεφωνική προώθηση προϊόντων με έμφαση στον τομέα της πληροφορικής
 • Πτυχίο στη Λογιστική, τα Οικονομικά ή συναφές αντικείμενο είναι επιθυμητό
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Προσφέρουμε

 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (6 εθνικές διακρίσεις & 2 ευρωπαϊκή στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση ζωής & υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: srp)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sales Operations (Telesales) Supervisor (Ref.tel-s)
Αθήνα

Data Communication S.A. is one of the major developers of business software in Greece and a strategic Microsoft partner, while being, the leading software vendor in accounting firms’ market.

Our long journey, since 1987, is characterized by our commitment to quality, consistency, focus on development and innovation and our major distinctions as a Best Work Place in Greece and Europe.

Purpose

At Data Communication we invest in and are inspired by our people, working all together as a team to offer top quality products and services that guarantee enhanced customer experience and satisfaction.

We are currently looking for a high caliber professional with proven hands-on experience as a Telesales Supervisor to join our Sales Operations team at our headquarters in Athens.

The successful candidate will be responsible for monitoring and supervising the day-to-day Sales Operations (Telesales) Team, in accordance with guidelines provided by the Sales Manager, company standards, policies and procedures, achieving the Sales department’s targets.

Essential Duties & Responsibilities

 • Pursue and achieve the Telesales department’s targets for Business & Accounting Software.
 • Monitor calls on a daily basis, support & develop the team.
 • Ensure employees have the necessary training and job aids to perform their job responsibilities.
 • Interact with sales representatives for feedback to make process improvement / enhancement recommendations.
 • Report directly to the Sales Manager on the Function’s performance via regular and ad-hoc reporting.
 • Communicate all changes, enhancements, new version releases, etc. to his/her team.

Job Requirements

 • At least 5 years’ work experience as a Telesales Team Leader or Supervisor
 • Familiarity with call center scripts, processes, technology and organizational procedures
 • Accounting Knowledge or experience will be considered as an asset
 • Proven ability to work in a fast paced environment
 • Strong organizational, time management and problem solving skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Customer oriented
 • Attention to detail

We offer

 • Excellent working environment (6 National & 2 Europe Best Workplaces Awards)
 • Competitive remuneration package
 • Private medical insurance
 • Ongoing training, opportunities & career development

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr, or fax it to 210 8040408, or post it to Data Communication SA, 2 Zaimi & P. Tsaldari str, 151 27 Melissia (quoting the code:tel-s)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Quality Assurance Officer  (Ref.qao-th)
Θεσσαλονίκη

Σκοπός

H Data Communication αναζητά για το υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, νέα στελέχη ως Quality Assurance Officers, για μερική απασχόληση.

Προσόντα

 • Σπουδές στη Λογιστική σε ΤΕΙ, ΙΕΚ ή Πανεπιστήμιο
 • Εργασιακή εμπειρία στη λογιστική θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση και ευχέρεια στον χειρισμό Η/Υ και βασικών προγραμμάτων/εφαρμογών (εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Ταχύτητα και μεθοδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Προσφέρουμε

 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (6 εθνικές διακρίσεις & 2 ευρωπαϊκές στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχή εκπαίδευση

Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση με μειωμένο ωράριο (6 ώρες /ημέρα, 5 ημέρες /εβδομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: qao-th)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 


Print this page

 

powered & developed by PROFILE Business Solutions |   © Data Communication