English

Η Εταιρία
Εταιρική Παρουσίαση
Η Εταιρία
Ιστορικό
Όραμα - Αποστολή - Αξίες
Διακρίσεις
Οικονομικά Στοιχεία
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Καριέρα
Θέσεις Εργασίας
Στείλτε μας το βιογραφικό σας
Press Office
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εθελοντική Αιμοδοσία
Διοργάνωση Bazaars
Κοινωνικές δράσεις
Race for the Cure

Η Εταιρία  Καριέρα  Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Εργασίας

 

Αθήνα

Senior Systems Engineer  (ssen)
Microsoft Dynamics NAV Product Manager  (pdm)
.NET Software Engineer (nse-a)
Sharepoint Software Engineer (shse)
PowerBuilder Software Engineer  (pbsse)
Microsoft Dynamics CRM Consultant  (crmc)
Microsoft Dynamics CRM Junior Consultant  (crmc-j)
Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών  (cssa-w)
Sales Account Executive  (sae)
Quality Assurance Officers (adc)

Θεσσαλονίκη

Sales Account Executive (sae-th )

  

Senior Systems Engineer  (Ref.ssen)
Αθήνα

Purpose

We are currently seeking to recruit a highly motivated and talented engineer for our Athens headquarters to join our team as a

Senior Systems Engineer

Reporting to the IT Services Division Manager, the successful candidate will be one of the senior members of the IT team, with responsibilities around providing technical expertise and support to company’s clients, leading planned projects, architect new solutions, and executing ongoing management of internal systems.

Your Role & Responsibilities

 • Provide knowledge of the customer’s existing IT environment and participate in architecting the environment required for new implementations
 • Install, configure, maintain, upgrade Microsoft Dynamics solutions (Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV). Relevant certifications will be considered a plus
 • Deal with clients resolving client infrastructure technical issues arising during ERP/ CRM/ HRM project implementation
 • Install, configure, maintain, upgrade all hardware - storage, virtual/physical servers, network equipment, etc.

In this role, you will work collaboratively with other team members, business users, and the 3rd party vendors to lead the technology rollouts.

Your Skills & Qualifications

 • At least 5 years’ experience in the field of system administration, customer support, supporting IT applications, performing software installations and general IT troubleshooting
 • Experience in Microsoft Server environments supporting:
 • Microsoft Windows 2003/2008 /2012 Server, Windows 10, Windows 7, Windows 8
 • Strong hands-on technical infrastructure skills including Desktop Services, Servers, Active Directory, GPOs, DNS, DHCP, IPSec
 • Deep Knowledge of Microsoft SQL, Exchange and SharePoint
 • Good knowledge of Microsoft Azure and Microsoft Office 365
 • Strong virtualization skills in Hyper-V and ESX/VMWare Servers
 • Knowledge of SAN storage topologies
 • Understanding of VOIP / Video Conferencing concepts and technologies
 • Knowledge of Cisco Call Manager and UCCX will be a considerable plus
 • Configuration and troubleshooting of Cisco switches, routers, and firewalls & access points
 • VLANs & DMZ zones
 • ISO 27001 procedures is a plus
 • Relevant certifications will be considered a plus
 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Systems, Engineering, or related field
 • Fluency in English.

Personal skills

 • Focus on high levels of quality and customer satisfaction
 • Good customer facing skills and ability to deal with various levels within the customer’s organization.
 • Planning and organizational skills
 • Ability to diagnose, analyze and solve problems
 • Deliver results on a timely manner
 • Strong interpersonal and team skills
 • Operate well under pressure

The successful candidate will bring a customer-oriented mindset to the role, demonstrating a strong sense of personal accountability in providing end-to-end delivery and bringing efficiency in day-to-day operations.

We offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: ssen)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics NAV Product Manager  (Ref.pdm)
Αθήνα

Purpose

We are currently seeking to recruit a highly motivated and talented engineer for our Athens headquarters to join our team as a

Microsoft Dynamics NAV (InnovEra)

Product Manager

As a Product Manager you will coordinate our Microsoft Dynamics NAV (InnovEra) development team and in cooperation with the Services department you will drive the development of a highly quality, high value software product, communicating the product vision and achieving further expansion.

The ideal candidate is a skilled professional with a 5-year experience in Microsoft Dynamics NAV development and a thorough knowledge in creating and delivering product planning and roadmaps that result in measurable product success.

Your Role & Responsibilities

 • Develop product roadmaps reflecting our customers' and market's needs. Manage the entire product lifecycle from product planning and definition through development and delivery
 • Meet with various internal and external stakeholders to collect business requirements
 • Develop requirements and specifications, prioritize features and deliver required technical data and creative materials to our engineers
 • Work closely with the engineering team to allocate requirements to upcoming product releases and define scope for each release
 • Perform competitive analysis and identify areas for competitive differentiation
 • Participate in day-to-day product development, testing and engineering resources activities for current and future products, including establishing overall requirements and scope, driving project plans and schedules, and allocating resources
 • Drive successful project execution - monitor changing priorities in a dynamic environment, look for opportunities for efficiency improvements, align engineering resources across multiple projects to deliver results that meet multiple stakeholder timeframes
 • Work with critical customers especially during their deployment phase to validate their architecture and ensure best practices have been followed
 • Understand Data Communication's strategic and competitive position, and work to define and deliver the best products which maintain, shape, and improve that position

Your Skills & Qualifications

 • Minimum of 5 years of experience in Product Management or similar role
 • Minimum of 5 years of experience in Microsoft Dynamics NAV development
 • Bachelor's degree in Engineering/ Computer Science (or equivalent experience). Master's in engineering or MBA is a plus
 • Experience in computer software design and implementation, and product management in a software company
 • Background in existing and emerging software standards. Very good knowledge of ERP and/or Accounting business software and processes
 • Very good knowledge of client server databases
 • Ability to gather and translate customer business needs into technical product requirements
 • Ability to communicate at varying levels of technical detail with the Services team
 • Ability to work with cross product teams to create cohesive roadmaps for complex, multi-product projects

We offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: pdm)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

.NET Software Engineer (Ref.nse-a)
Αθήνα

Purpose

Do you aspire to join a Best Workplace in which you will be able to develop yourself and make the difference by working with the latest technologies? If yes, then this job opportunity is the ideal one for you!

At Data Communication, we are looking for a passionate, high caliber professional with proven hands-on experience, to join our R&D team at our Athens headquarters as a .NET Software Engineer.

In this role, you will be given the opportunity to work on Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Sharepoint applications, delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers. With your experience building scalable, robust web-based applications, you will be a vital and integral member of the team that will enable Data Communication’s continued growth.

Your Role & Responsibilities

 • Design, develop, test, deploy, maintain, and enhance software solutions
 • Develop efficient, robust, scalable and maintainable code using high-level programming languages
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 3 years of proven professional experience in building web based business applications using C#, .NET
 • Experience in ASP.NET web development is a prerequisite
 • Very good knowledge in Microsoft SQL Server administration and development
 • Significant experience in Visual Studio and .NET framework
 • Computer science Degree or equivalent

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment  (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards) 
 • Ongoing training
 • Private medical insurance


To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: nse-a)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sharepoint Software Engineer (Ref.shse)
Αθήνα

Purpose

In Data Communication we hire optimistic, results-oriented, curious, innovative, and adaptable people desiring to assist our clients and one another succeed while delivering high quality software and an extraordinary experience to our customers.

If you are a talented and versatile developer aspiring to join our Best Workplace Athens headquarters, then our

Sharepoint Software Engineer

position is what you are looking for!

The position works on challenging, mission-critical projects and is a crucial part of our Microsoft Dynamics R&D team. The team fosters a culture of innovation and encourages everyone to contribute through new ideas and insights.

Your Role & Responsibilities

 • Develop SharePoint solutions including:
  • Custom solutions that enable SharePoint to connect to other systems and/or data sources using Business Connectivity Services
  • Custom business forms using SharePoint or Visual Studio
  • Custom workflows using SharePoint Designer or Visual Studio
  • Custom Business Intelligence (BI) solutions such as operational dashboards and key performance charts and/or reports to meet stakeholder requirements
 • Determine and document the solution design, including all development tasks that are necessary to address all applicable requirements as well as an estimated Level of Effort (LOE) to deliver the proposed solution.
 • Modify existing software as well as create special purpose software to ensure efficiency and integrity between systems and applications.
 • Manage individual projects priorities, deadlines and deliverables
 • Perform task breakdown, effort analysis and prioritization of assigned work
 • Follow established practices and procedures to achieve overall project performance and quality standards
 • Collaborate effectively with fellow engineers in Quality Assurance and Customer Support Department

Your Skills & Qualifications

 • At least 3 years of experience as a SharePoint Developer working with SharePoint 2010/2013
 • Strong expertise in SharePoint Designer and Visual Studio to build custom SharePoint workflows and forms
 • Strong experience in Visual Studio and Team Foundation Server. Ability to design SharePoint solutions from rough process flows and requirements
 • Proven development ability in Web technologies, C#, jQuery, HTML5, XML, Json, Web API
 • Proven experience in SharePoint object Model, KPI's,Visual Studio Workflows, Claims Based Authentication, Web Services (SOAP, REST)
 • Very good knowledge of Microsoft SQL Server administration and development
 • Bachelor’s degree in Computer science or related field

Your Behavioral Competencies

 • Strong drive and enthusiasm to deliver high quality products
 • Methodical and results-oriented
 • Ability to work within tight deadlines
 • Eager to learn new technologies
 • Ability to work both independently and as part of a team

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: shse)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

PowerBuilder Software Engineer  (Ref.pbsse)
Αθήνα

Purpose

We are seeking innovative and passionate engineers who are versatile, creative, and eager to tackle new problems.

The Powerbuilder Software Engineer will become a member of the R&D team of Data Communication, comprising of highly skilled software engineers operating in a dynamic and agile environment.

The successful candidate will be responsible for the continued development of Data Communication's products participating to all phases of the software development lifecycle.

Your Role & Responsibilities

 • Participate in design, analysis and development
 • Resolve technical issues through debugging, research, and investigation
 • Identify inefficient activities and take ownership towards process improvement
 • Research new technologies, techniques and tools
 • Communicate effectively with multiple teams

Your Skills & Qualifications

 • Minimum 2 years of significant experience in delivering key components as part of a product release. A significant part of this work experience must involve architectural design and contribution to key decisions for product direction.
 • Extensive experience in object-oriented languages (Power builder, Visual Studio.net).
 • Database knowledge (Microsoft SQL Server, Sybase) with a strong understanding of database technologies.
 • Familiarity with either ERP, Accounting or Payroll Software Solutions is a plus

Your Educational/ Behavioral Competencies

 • Computer Science Degree or equivalent
 • Strong analytical & problem solving skills
 • Ability to work both independently and as a part of a team.
 • Drive and enthusiasm to deliver high quality products.
 • Ability to work under pressure.

We Offer

 • Competitive wages
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards)
 • Ongoing training
 • Private medical insurance
To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: pbsse)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics CRM Consultant  (Ref.crmc)
Αθήνα

Purpose

In Data Communication we create value for our customers by developing and implementing high quality software solutions.

 • Are you a passionate engineer who enjoys challenges and thrives on customer-oriented problem solving?
 • Are you eager to join a team of expert consultants in a high technology, international business software?

If yes, you are welcomed to apply for the position of

Microsoft Dynamics CRM Consultant

You will join our Microsoft Dynamics CRM Project & Services team implementing demanding projects to new or existing customers. You will work closely with our R&D team, being responsible for maximizing project quality while building positive long-term relationships with our customers.

The role requires both functional and technical knowledge as well as the ability to map CRM customer business problems to reusable end-to-end business application and technology solutions.

Your Role & Responsibilities

 • Provide hands on functional and technical knowledge using the opportunity to develop and build relationships with customers
 • Translate business requirements into CRM functional and configuration requirements
 • Perform customer needs analysis and participate in business process solutions design and architecture
 • Liaise with the R&D department for developing custom solution components when required
 • Compose development specifications and interact with customers to test modifications and resolve any issues that may arise
 • Be in charge of the completeness and quality of functional design
 • Be responsible for testing and documenting the CRM software configuration
 • Provide user training to customers

Your Skills & Qualifications

 • Demonstrable experience in providing CRM software solution services
 • Excellent knowledge of Microsoft SQL server databases
 • Computer Science Degree or equivalent
 • .NET programming knowledge/experience will be considered a plus
 • Strong presentation, communication (both written & oral) skills
 • Strong ability to convey technical information to non-technical customers
 • Self - direction, attention to detail & great customer focus
 • Excellent command of English, both written and oral

We Offer

 • Competitive wages
 • International Certification in Microsoft technologies
 • Ongoing training
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Awards)
 • Private medical insurance
 • Laptop
 • Mobile telephone

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: crmc)
Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Microsoft Dynamics CRM Junior Consultant  (Ref.crmc-j)
Αθήνα

Purpose

We are currently seeking to recruit a highly motivated, talented and ambitious young professional who will join a team of high caliber as a

Microsoft Dynamics CRM Junior Consultant

This is a fantastic opportunity for those aspiring to progress their career in the right direction and gain hands-on experience in a Microsoft Partner. Through an extensive training program, you will join our Microsoft Dynamics CRM Consulting & Services team, providing technical support to our customers. You will work closely with our R&D team, being responsible for maximizing support quality while building positive long-term relationships with our customers.

Your Role & Responsibilities

 • Provide Microsoft Dynamics CRM end-user technical support via telephone and seek full resolution to user support inquiries
 • Troubleshoot user issues to identify root cause and collaborate with R&D Department in order to implement system fixes as needed
 • Build and modify CRM forms, views, charts and dashboards, as well as workflows and reports based on client support and enhancement requests
 • Provide functional and technical information to user inquiries

Your Skills & Qualifications

 • 1-2 years of consulting experience in business applications with focus on customer support
 • Experience in providing Microsoft Dynamics CRM software solution services will be considered an asset
 • Excellent academic track record with University Degree in Computer Science or related subject
 • Familiarity and experience in Microsoft SQL Server will be considered a plus
 • Excellent command of English, both written and oral
 • Strong analysis, problem solving and troubleshooting skills
 • Team-oriented; willing to align work with team’s priorities and goals
 • Strong time management skills and multitasking abilities
 • Excellent interpersonal skills
 • Customer focus

We Offer

 • Competitive wages
 • International Certification in Microsoft technologies
 • Ongoing training
 • Excellent working environment (5 National & 1 Europe Best Workplaces Award)
 • Private medical insurance
 • Laptop
 • Mobile telephone

To apply please forward your CV to jobs@datacomm.gr (quoting the code: crmc-j)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών  (Ref.cssa-w)
Αθήνα

Σκοπός

H Data Communication, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ένα Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών.

Το Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών θα ενταχθεί, στη βραβευμένη για την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication και θα εξειδικευτεί στον παρακάτω τομέα - εφαρμογή:

 • Εμπορική διαχείριση & Γενική Λογιστική (εφαρμογή WinEra ERP)

Αρμοδιότητες

 • Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος της εφαρμογής στους πελάτες της εταιρίας (τηλεφωνικά, on line ή απευθείας στην έδρα τους).
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης.
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.
 • Διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών.

Ένα αρχικό αλλά και συνεχές εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται προκειμένου να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Προσόντα

 • 2-3 χρόνια εμπειρία σε Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Υποστήριξης εμπορικολογιστικών εφαρμογών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Λογιστική
 • Γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (5 εθνικές διακρίσεις & 1 ευρωπαϊκή στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr, (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: cssa-w)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sales Account Executive  (Ref.sae)
Αθήνα

Ο Sales Account Executive είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση τόσο του υφιστάμενου όσο και του δυνητικού πελατολογίου των εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών της Data Communication, αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση του κύκλου πώλησης από τον αρχικό εντοπισμό δυνητικών πελατών μέχρι και το κλείσιμο της πώλησης.

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση με την οποία αναπτύσσει και καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας τόσο με το υφιστάμενο πελατολόγιο όσο και με το δίκτυο συνεργατών-μεταπωλητών της Data Communication.

Σκοπός

 • Ερευνά και εντοπίζει νέες ευκαιρίες πώλησης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λογιστικά γραφεία για τη διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας
 • Προτείνει εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες από το ευρύ portfolio της Data Communication, επεκτείνοντας τη συνεργασία με το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρίας
 • Καθοδηγεί, υποστηρίζει και αναπτύσσει το Δίκτυο Συνεργατών Μεταπωλητών
 • Διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς νέους και υφιστάμενους πελάτες επενδύοντας σε σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες
 • Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρίας: αποτελεί το κύριο σημείο επαφής με τους πελάτες και κινητοποιεί τα κατάλληλα άτομα και διαδικασίες για την αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων των πελατών

Προσόντα

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της Πληροφορικής σε πωλήσεις λογισμικού
 • Πτυχίο στα Οικονομικά/Λογιστική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία και πνεύμα ομαδικότητας

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (5 εθνικές διακρίσεις & 1 ευρωπαϊκή στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο 
 • Laptop
 • Bonus αποτελεσματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: sae)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Quality Assurance Officers (Ref.adc)
Αθήνα

Σκοπός

H Data Communication αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, νέα στελέχη ως Quality Assurance Officers, για μερική απασχόληση.

Προσόντα

 • Σπουδές στη Λογιστική σε ΤΕΙ, ΙΕΚ ή Πανεπιστήμιο
 • Εργασιακή εμπειρία στη λογιστική θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση και ευχέρεια στον χειρισμό Η/Υ και βασικών προγραμμάτων/εφαρμογών (εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Ταχύτητα και μεθοδικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (5 εθνικές διακρίσεις & 1 ευρωπαϊκή στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση με μειωμένο ωράριο (4 ώρες /ημέρα, 5 ημέρες /εβδομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: adc)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 

  

Sales Account Executive (Ref.sae-th )
Θεσσαλονίκη

Ο Sales Account Executive είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση τόσο του υφιστάμενου όσο και του δυνητικού πελατολογίου των εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών της Data Communication, αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση του κύκλου πώλησης από τον αρχικό εντοπισμό δυνητικών πελατών μέχρι και το κλείσιμο της πώλησης.

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση με την οποία αναπτύσσει και καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας τόσο με το υφιστάμενο πελατολόγιο όσο και με το δίκτυο συνεργατών-μεταπωλητών της Data Communication.

Σκοπός

Η Data Communication, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έναν Sales Account Executive, στο υποκατάστημα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη

 • Ερευνά και εντοπίζει νέες ευκαιρίες πώλησης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λογιστικά γραφεία για τη διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας
 • Προτείνει εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες από το ευρύ portfolio της Data Communication, επεκτείνοντας τη συνεργασία με το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρίας
 • Καθοδηγεί, υποστηρίζει και αναπτύσσει το Δίκτυο Συνεργατών Μεταπωλητών
 • Διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς νέους και υφιστάμενους πελάτες επενδύοντας σε σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες
 • Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρίας: αποτελεί το κύριο σημείο επαφής με τους πελάτες και κινητοποιεί τα κατάλληλα άτομα και διαδικασίες για την αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων των πελατών

Προσόντα

 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της Πληροφορικής σε πωλήσεις λογισμικού
 • Πτυχίο στα Οικονομικά/Λογιστική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία και πνεύμα ομαδικότητας

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον (5 εθνικές διακρίσεις & 1 ευρωπαϊκή στον διαγωνισμό Best Workplaces)
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Κινητό τηλέφωνο 
 • Laptop
 • Bonus αποτελεσματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@datacomm.gr (αναγράφοντας τον κωδικό θέσης: sae-th)

Αποστολή Βιογραφικού Πίσω στις Θέσεις Εργασίας
 


Print this page


  powered & developed by PROFILE Business Solutions |   © Data Communication